Noclegi Zamość - Villa Morando

Kategoria - Wszystkie inspiracje

Rynek Wielki

Zamość, Rynek Wielki

źródło : andrzej-banach.eu
Jednym z najwspanialszych placów powstałych w XVI wieku jest Rynek Wielki w Zamościu. Nawiązywał do antycznego forum, które było przeciwieństwem średniowiecznych założeń – rynku pełniącego jedynie funkcję handlową. Spotykali się tu mieszkańcy, aby wymieniać się poglądami, a w podcieniach odpoczywać od upału. Zobacz więcej

Budujemy miasto idealne

Po odchodzącej epoce średniowiecza renesans przyniósł nowe poglądy na świat. Pod wpływem nowej myśli zmieniło się pojęcie miasta – stało się miejscem postępu, cywilizacji, nauki, kultury i sztuki skupiającym przede wszystkim działalność różnych warstw społecznych, głównie partycjatu miejskiego. Nasycony tym nowinkami filozoficznymi i kulturowymi Jan Zamoyski zaplanował budowę miasta idealnego. Aby zrealizować ten plan Zamoyski musiał przede wszystkim zabezpieczyć znaczne środki finansowe, zadbać o specjalistów budowlanych oraz o atrakcyjność nowego miejsca, tak by sprzyjało nowo osiedlonym. Potrzebował również pozyskać poparcie władcy państwa, a także Stolicy Apostolskiej. Zobacz więcej