Noclegi Zamość - Villa Morando

Archiwum - listopad 2015

Ratusz perłą Zamościa

Dla Krakowa kościół Mariacki, dla Gdańska żuraw, dla Warszawy kolumna Zygmunta, dla Zamościa niewątpliwie najbardziej charakterystyczną budowlą jest miejski ratusz.

Wizytówką Starego Miasta w Zamościu jest niewątpliwie Rynek Główny z umieszczonym przy nim ratuszem miejskim. Uchodzi on za symbol miasta. Charakterystyczna dla budowli jest 52 metrowa wieża z zegarem oraz wachlarzowe schody. Zaprojektował go Bernardo Morando, ale do obecnych czasów jego myśl architektoniczna została zmieniona. Budowla był mniejsza, miała niższa wieże oraz podobnie jak otaczające je kamienice miała podcienie. Budowa ratusza rozpoczęta została jedenaście lat od pierwszy prac nad Zamościem. Zobacz więcej

Starówka w Zamościu na światowej liście zabytków UNESCO

Zamość na liście UNESCO

UNESCO jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Jej podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, nauki i sztuki oraz propagowanie idei poszanowania praw człowieka. Konsekwencją tego było powstanie Listy Światowego Dziedzictwa, na którą od 1977 roku wpisywane są najcenniejsze dobra reprezentujące różnorodność kulturalną i bogactwo natury wszystkich regionów świata. Wpisanie obiektu na Listę nakłada na państwo obowiązek jego ochrony przed zniszczeniem i zachowanie go w możliwie niezmienionej postaci. Zobacz więcej